Wie is wie

College van burgemeester en schepenen

Jan Durnez

Burgemeester

Jan Durnez werd na de verkiezingen van 2012 burgemeester van onze stad. Hij was hier al schepen van 1983-1991. Zijn loopbaan verliep op alle bestuursniveaus (stad, provincie, federaal, Vlaams en Europees) tussen Ieper-Brugge-Brussel-Brugge-Brussel en weerom Ieper.  Van 1975-1979 actief speelplein- en jeugdwerker in de beginjaren van het JOC, samen met Paul Victoor, die zijn schoonbroer werd.  Daarna docent pedagogiek in Hoger onderwijs te Brugge. Van 1980-1991 kabinetsadviseur en woordvoerder in Brussel bij de Ministers Lavens, Daniël Coens en Paul Breyne.  Na zes jaar provincieraadslid was hij achttien jaar lang (eerste) gedeputeerde in de provincie te Brugge, toen moest hij de gemeenteraad van Ieper achter zich laten.  Jan Durnez was ook de gewaardeerde voorzitter van de Vereniging van Vlaamse provincies. Hij was medeoprichter van de West-Vlaamse Hogeschool HOWEST waarvan hij voorzitter is. Sinds 2009 ook (co)voorzitter van de Europese Groepering West-Vlaanderen-Flandre- Dunkerque- Côte d’Opale. Is momenteel als enige West-Vlaming lid van het Europese Comité van de Regio’s. In het ieperse is hij betrokken bij het Jan Yperman Ziekenhuis, was twintig jaar voorzitter van het regionaal landschap en nog steeds voorzItter van de 100 km van Ieper en medeoprichter van vzw Folkfestistival Dranouter. Was van 2009-2012 lid van de Senaat en tot op heden Vlaams parlementslid en er commissaris Onderwijs, Binnenland en Platteland.

Hij woont sinds 1985 met zijn echtgenote Hilde George in de Capucienenstraat. Zijn drie kinderen wonen ook met hun gezin in Ieper. 

Jef Verschoore

1° schepen

Nog geen informatie ontvangen.

 

 

 

Dieter Deltour

3° schepen

Dieter Deltour is sedert januari 2007 schepen te Ieper. Hij is bevoegd voor Financiën, Sport, Patrimonium, Juridische Zaken en ICT. Naast zijn mandaat als schepen, is Dieter advocaat te Ieper. Voorheen werkte hij ook nog als adviseur op het kabinet van toenmalig eerste minister Yves Leterme. Zijn roots liggen te Zillebeke, waar hij jarenlang actief was bij Chiro Zillebeke, als lid, leider en kok. Hij woont er nog altijd in de Maaldestedestraat, samen met echtgenote Vicky en de tweeling Lotte en Laure. In de schaarse tijd die nog overblijft, vind je hem terug op de koersfiets. Hij is tevens medewerker bij de 100KM van Ieper.

Katrien Desomer

4° schepen

Katrien Desomer kwam de Ieperse politiek binnen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Na één jaar in de gemeenteraad werd ze schepen van economie, cultuur en personeel. Dit tot op vandaag.

Sinds enkele jaren is ze ondervoorzitter van de Ieperse cd&v-afdeling en lid van het regionaal en provinciaal bestuur.

Naast de politiek is ze actief als medezaakvoerder  van een studiebureau gespecialiseerd in milieu, stedenbouw en energie.

Ze is gehuwd met Stephen Lernout en mama van Martijn en Suzanne.

Katrien draagt positiviteit en eerlijkheid hoog in het vaandel. Ze stoort zich aan zure mensen en onzin op sociale media.

Haar motto: “Believe that the best is yet to come, no matter what!

Stephaan de Roo

5° schepen

Stephaan De Roo is geboren op 06/01/1957. Hij is gemeenteraadslid sedert 1994, en dankzij het vertrouwen van de kiezer is hij sedert 2000 tot op heden schepen.  Hij is fier om Ieper als een van de mooiste steden van Vlaanderen mee te kunnen helpen besturen, en dat geeft hem een goed gevoel.

Familie :  gehuwd met Rita , vader en grootvader van Daan & Kato, Marie en Klaartje , Jonas , Hanne

Functie , Schepen van Openbare werken , Groendienst , Land en Tuinbouw , en integraal waterbeleid.

Vrije tijd : Stephaan komt graag onder de mensen en neemt deel aan het verenigingsleven om te luisteren naar hun verzuchtingen.

Drijfveer : Zijn slogan: “ Houden van mensen en hard(t) werken” is zijn voortdurende  inspiratiebron bij het dragen van verantwoordelijkheid, het nemen van initiatief.

Dominique Dehaene

6° schepen

Functie: Schepen - Ruimtelijke Ordening - Huisvesting - Stadsontwikkeling - Dorpskernvernieuwing -Mobiliteit – Verkeer / Voorzitter Sociale Huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak

Politiek: Overtuigd Christendemocraat - Trouwe Militant - Gezin - Toekomst - Ondersteunen en Zorgen -Rechten en Plichten - Normen en Waarden

Waarden: Eerlijkheid - Dienstbaarheid - Engagement – Dankbaarheid

Familie: Sofie - Mauro - Quintus - Victoria

Vrije tijd: Sport – Muziek - Film - Lectuur

Motto: Think Positive / Stay Authentic

Marieke Cloet

8° schepen

Marieke Cloet is OCMW voorzitter en schepen. Ze werd de eerste keer gemeenteraadslid op 1 januari 1989 en schepen in december 1991.

Sedert 2001 is Marieke OCMW voorzitter.

Ze werkte in het (buitengewoon) onderwijs als ondersteunend personeelslid, en heeft een kabinetsverleden bij de Ministers Paul Breyne, Daniel Coens en Hugo Weckx.

Ze was ook 10 jaar docente aan de Provinciale school voor Bestuursrecht te Brugge.

Zij is lid van de beheerraad van de vzw Jan Yperman, is ook voorzitter van de Vereniging Ons Tehuis, van de vereniging OCMW Wieltjesgracht en van de Vereniging O.L.Vrouw Ziekenhuis.

 

Heeft al jaren een reis microbe en gaat het liefst met de rugzak andere continenten ontdekken. Afrika en Zuid Amerika genieten haar voorkeur.

Tijd doorbrengen met vrienden en met familie, koken, in de tuin werken en boeken lezen, maar het liefst tussen de mensen staan als WIJ mens.