Zorgzaam samenleven Ieper

Zorgzaam samenleven CD&V Ieper
wo, 21/03/2018 - 10:46
Marieke Cloet | Voorzitster OCMW

VAN  NETWERK DORPEN NAAR ZORGNETWERK

 

IN 2004 IS HET Ocmw van Ieper gestart met Netwerk dorpen, in Zillebeke,  Hollebeke, Voormezele en Dikkebus. Later werd dit uitgebreid naar alle dorpen rondom Ieper en op vandaag ook in de stad.

Ondertussen zijn we geëvolueerd naar een Zorgnetwerk, waar iedere 80+er nog altijd een verjaardag bezoekje krijgt door een van de vele vrijwilligers die met het Ocmw meewerken, maar staan de Maatschappelijk  werkers ook klaar om elk signaal, elke vraag die we krijgen grondig  te onderzoeken en door te verwijzen  naar de juiste diensten. Ook wordt er ‘samen tafelen’ georganiseerd in Vlamertinge, Zillebeke en in de Kersecorf  waar hoofdzakelijk alleenstaanden (ouderen) de kans krijgen om gezellig samen te eten en wordt er ook informatie gegeven rond premies, financiële tussenkomsten, kostprijs van woonzorgcentra en thuiszorg, woningaanpassingen en nog veel meer..

Aangezien Minister Vandeurzen de ganse eerstelijnsdiensten op een andere manier wenst te organiseren, zal het zorgnetwerk nog meer dan vandaag een bijzondere rol toebedeeld krijgen om mensen gericht door te verwijzen naar de juiste diensten.