Tooggesprek met Hugo en Danny

Tooggesprek met Hugo Nuitten en Danny Suffys
do, 07/09/2017 - 17:37
Danny Suffys

Elk dorp heeft een aantal ‘beeldbepalende’ figuren, mensen, die moeilijk weg te denken zijn uit het leven van het dorp, gewoon omdat ze in veel zaken betrokken zijn. In Dikkebus is Hugo Nuitten zo iemand. Juist een halve eeuw geleden kwam hij in de Kleine Windeweg wonen en heeft zich helemaal met zijn dorp vereenzelvigd. In het verenigingsleven doet men nooit tevergeefs een beroep op hem en ook de Ieperse seniorenraad kent zijn betrokkenheid en zijn inzet: hij is al verschillende jaren voorzitter van de seniorenraad. Een man met een roeping. We hebben hem even gepolst over zijn dorp en stad. Het rapport van Hugo.

VREDESSTAD

Hoe Ieper geëvolueerd is ? “De laatste jaren is Ieper een belangrijke vredesstad geworden. Er zijn veel initiatieven op het vlak van herdenken en vredesactie genomen en daardoor is Ieper, 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog, erg positief in de kijker gekomen. Ik vind nog altijd dat de idee en de realisatie van het In Flanders Fields Museum in de jaren 90 een enorm schot in de roos was en, naast de morele waarde, ook een belangrijke troef, die Ieper zowel toeristische als economisch kan uitspelen…”

DIKKEBUS VERANDERD

Maar hoezeer hij ook de gang van zaken te Ieper volgt, toch blijft ‘zijn’ Dikkebus bovenaan in de schuif zitten: “Wat ik positief vind voor Dikkebus is dat er heel wat nieuwe woningen bijgekomen zijn in het centrum van het dorp. Zowel sociale woningbouw van ‘Ons Onderdak’ als privé-initiatieven hebben van Dikkebus een heel andere gemeente gemaakt. Dat er nu nog een nieuw ontmoetingscentrum komt met nieuwe lokalen voor de verenigingen is toch een zeer goede zaak. En dank zij de vernieuwde doortocht -die toch wel prachtig geslaagd is- is Dikkebus heel wat veiliger geworden. ”

SENIOREN

Als plichtsbewust voorzitter van de Ieperse senioren blijft zijn hart kloppen voor degenen, die al wat jaartjes op de teller hebben: “Een tiental jaren geleden werd een seniorenbehoeftenonderzoek gehouden. We konden toen oplijsten wat we allemaal aan problemen, vragen en verzuchtingen hadden. Het moet gezegd dat heel wat van de zaken, die toen naar boven kwamen, vandaag gerealiseerd zijn. Maar uiteraard blijft er nog veel werk aan de winkel.”

VOETPADEN

En zo zijn we haast geruisloos beland bij de toekomst, de dromen en de verwachtingen, de dingen die nog niet gerealiseerd zijn: “We zijn blij dat de Rozenwijk en een gedeelte van de Windeweg vernieuwd zijn, maar de Berkenwijk en een aantal andere straten zouden best ook een beurt krijgen. Het ware ook mooi dat Dikkebusvijver, onze trots, recreatief opgewaardeerd wordt: dan denk ik aan de watersporten, de wandelfaciliteiten, … en waarom niet dromen van een camping en een zwemvijver. Maar ook de zorg voor de natuur en het ecologisch evenwicht ronde de vijver moet een dagelijks aandachtspunt blijven.”

HET RAPPORT

Tenslotte vragen wij Hugo om het stadsbestuur een quotering te geven. Hij twijfelt niet lang: “De laatste 20 jaar is er veel veranderd in Dikkebus. Dikkebus is zéker een leefbaar dorp met heel wat voorzieningen en winkels in het centrum. Dikkebus lééft, maar natuurlijk kan alles nog beter. We moet blijven ambitie hebben. Maar ik geef met veel genoegen het beleid een dikke 7 op 10”.

Dit tooggesprek werd gevoerd door raadslid Danny Suffys