Nieuwe website van de CD&V IEPER

do, 21/01/2016 - 21:11
Miguel Stevens

Met het online zetten van deze nieuwe website van de CD&V IEPER, geven we eigenlijk tevens het startschot van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018, want de huidige bestuursploeg is reeds halfweg.

En het bilan is meer dan positief, want voor onze partij primeert de inhoud van het programma ver boven de naam van de persoon die dit uitvoert.

Burgemeester Jan Durnez kreeg onlangs van een zeer ruime meerderheid van het lokale partijbestuur het vertrouwen om met zijn ploeg verder te besturen, toen Yves Leterme ons liet weten dat het hem onmogelijk was het mandaat van burgemeester op te nemen, nu hij werkzaam is bij IDEA in Zweden. Elders op deze site kan je lezen wat zijn mandaat precies inhoudt, en wat deze organisatie precies doet.

Het weze voor iedereen duidelijk dat dit niet het scenario was dat we voor ogen hadden bij de verkiezingen in 2012, maar we hebben alle begrip dat dergelijke opportuniteiten zich geen 2 keer aanbieden, en dat Yves Leterme deze uitdaging niet kom laten liggen. Integendeel, als CD&V-afdeling zijn we heel fier dat iemand met roots in onze Afdeling uitverkoren wordt voor dergelijke internationale verantwoordelijkheid.

Zoals we ook fier zijn dat ons gemeenteraadslid (en moeder van het Iepers blokcentrum) Mariola Moeyaert na het afleggen van haar Doctoraat benoemd werd tot Professor in de Verenigde Staten. Haar plaats in de gemeenteraad werd ingenomen door Katrien Descamps.

De Ieperse Afdeling van CD&V is georganiseerd met een open bestuursploeg. Dit wil zeggen dat elk CD&V-lid die zijn lidgeld heeft betaald, die de engagementsverklaring heeft ondertekend, en die op minstens de helft van de bestuursvergaderingen aanwezig was, stemrecht heeft op de Algemene Vergadering (het partijbestuur) van de Afdeling. In de rubriek “wie is wie” vind je wie er in het bureau zit van de Afdeling, wie onze mandatarissen zijn in Gemeenteraad en OCMW.

Heb je interesse om (actief) lid te worden van onze Afdeling, aarzel niet ons een email te sturen en we nemen spoedig met jou contact. Ook jongeren zijn meer dan welkom om hun stem te laten horen. Want enkel met ideeën die ons bereiken, kunnen wij verder werken. Het blokcentrum was er nooit gekomen zonder de stem van de jongeren in onze partij-afdeling.

Miguel Stevens, Voorzitter.