Nieuwe voornemens 2017

di, 31/01/2017 - 20:42
Miguel Stevens

Mijnheer de Minister,

Burgemeester, Mandatarissen

Beste vrienden en sympathisanten,

 

In de eerste plaats wil ik jullie natuurlijk allen van harte een gezond en voorspoedig 2017 toewensen.

2016 was op vele vlakken niet het beste jaar, het terrorisme is nog nooit zo vlakbij geweest als in Zaventem en Maalbeek, vlak naast ons eigen hoofdkantoor. Als vredesstad hebben ook wij op economisch vlak daar de gevolgen van gedragen.

Wat gaan de Brexit en die Amerikaanse clown ons brengen?

Maar op lokaal politiek vlak kunnen we terugblikken op een goed jaar.

Als lokale CD&V Afdeling hebben wij verder onze stempel gedrukt op deze Stad.

Dankzij de inzet van de vele CD&V- mandatarissen op vele vlakken is het in Ieper nog steeds goed om te wonen en goed om te werken.

 

We slagen erin jaar na jaar sinds vele decennia in onze Stad het evenwicht te bewaren tussen de vele aspecten, sociaal, cultureel, ondernemerschap, werkgelegenheid, sport enz.

We blijven rond de 35.000 inwoners, het aantal bedrijven is de laatste 15 jaar met 23.5 % gestegen, en voor 100 werkende Ieperlingen zijn er 110.1 jobs. Bij gelijkaardige steden is dit nog geen 80.

Ook op gebied van infrastructuur zijn er zowel in de binnenstad als de randgemeenten heel wat projecten uitgevoerd, in uitvoering of in administratieve voorbereiding.

 

Intern in de Partij hebben wij enkele maand geleden op een ongelooflijk eendrachtige manier de campagne voor de volgende Gemeenteraadsverkiezingen op oktober 2018 gestart. We verrasten vriend en vijand door toen al met onze jonge, maar ongelooflijk ervaren top van de lijst naar buiten te komen.

Katrien, Dieter en Dominique, ik ben ervan overtuigd dat jullie in de sporen zullen verder gaan van de generaties voor jullie.  

We zullen met zijn allen zorgen voor een sterke lijst om Ieper op de kaart te blijven zetten in elke Ieperse buurt, de regio, West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, Europa en de wereld.

Mag ik jullie als trio naar voor vragen.

 

Ik ben fier om naar de volgende verkiezing te kunnen trekken met zo een sterke kop. Ik ben ervan overtuigd dat jullie, zoals in het verleden, geen inspanning noch moeite zullen sparen om Ieper verder te onderhouden en te ontwikkelen zodat ook de volgende generaties het even goed hebben als wij. Ik geef jullie uiteraard bij monde van Katrien straks even het woord.

 

Het komende jaar wordt voor de Ieperse CD&V een belangrijk jaar. Met enkel een sterke kop zullen we natuurlijk niet ver geraken. Het is nu dat wij onze lijst verder gaan moeten aanvullen met bekwame en sterke kandidaten, om ook na 1 januari 2019 de voorspoed van onze Stad te kunnen veilig stellen vanuit een sterke meerderheid. Ik roep jullie dan ook allen op om actief deel te nemen in het rijke Ieperse verenigingsleven. De inbreng van elk van jullie telt: Zoek ook mee naar enthousiaste kandidaten die Ieper kennen van binnen en van buiten en zo een sterke schakel in de ruggegraat van onze partij en onze Afdeling kunnen zijn.

 

Betreffende onze kartelpartner kan ik kort zijn. Er is afgesproken om tot eind 2018 verder samen in goede verstandhouding te besturen, en ons in 2017 ook enkel op dit bestuur te concentreren. Pas begin 2018 zullen we kijken hoe we dan het verkiezingsjaar gaan aanpakken, samen of apart.

 

Onze werkgroep communicatie, onder Voorzitterschap van Frederik Liefhooghe, heeft een mooi communicatieplan voorbereid. Eerste tastbare getuige was ons huis aan huisblad dat U ongetwijfeld hebt gelezen van A  tot Z. Ik denk dat dit een applaus verdient.

 

Als Ieperse CD&V afdeling ondersteunen we uiteraard het WIJ-verhaal van onze partij.
We gaan dit vooral intern inhoudelijk doen, bij het opmaken van ons programma. Daaruit zal duidelijk blijken dat, zoals Wouter Beke het recent zo treffend verwoordde:

er meer WIJ nodig is om een sterkere IK te realiseren. Niemand van ons kan zijn dromen of plannen alleen realiseren, daar heb je steeds anderen voor nodig. Maar deze sterke inhoudelijke spreuk komt bij de man in de straat nogal stroef over.

Vandaar onze oproep: een duidelijke, heldere maar vooral positieve oproep, zonder uit te sluiten!

DOE MEE MET CD&V. Krachtig en duidelijk!

Wil je mee zijn met de tijd en de actualiteit, dan moet je bij ons zijn.

  • Geen enkele andere partij  dan CD&V speelt zo in op de actuele noden van de Ieperse samenleving.

  • Geen enkele andere partij houdt rekening met ELKE Ieperling, zodat niemand uit de boot valt. Bij ons legt ie­dere Ieperling gewicht in onze schaal. Ons beleid is er voor en door de bur­ger.  Bij ons is IEDEREEN mee, arm en rijk, werknemer en werkgever, jong en oud, inwoner van de Stad of van de deelgemeente, cultuurfreek of cultuurbarbaar, sportieveling of niet.

  • Geen enkele Partij luistert zo goed naar de bevolking, en stuurt bij na overleg waar nodig, voorbeeld is het beleid inzake gedeeltelijk uitdoven van de avondverlichting

  • En bovenal, met CD&V IEPER ben je altijd mee: op bestuurlijk, maatschappelijk, sociaal en persoonlijk vlak. Onze mensen zetten zich altijd voor 100 % of meer in voor jou.

  • Dus vanaf nu, : Je bent mee, als je kiest voor CD&V.

 

Op jullie gezondheid en ik geef nu het woord aan Uw kandidaat Burgemeester voor 2019, Katrien DESOMER.

 

KOEN GEENS

Koen Geens is sedert 1984 professor aan de Faculteit Rechten van de Universiteit te Leuven.

Van 2007 tot 2009 was hij kabinetschef bij Vlaams Minister President Kris Peeters, en sedert 2013 maakt hij deel uit van de regering, eerst als Minister van Financiën, nu sinds 2014 als Minister van Justitie.

Als geen ander belichaamt Koen GEENS de partij van het moedige midden. Zijn beleid is er duidelijk op gericht om niet alleen goed te zijn voor de sterken, maar ook om de zwakken sterker te maken.

Hij is geen mooiprater, maar een Denker en een Durver die erin geslaagd is zijn het oerconservatieve gerecht op weg te zetten naar de 21° eeuw. Hij pakt de overbevolking van de gevangenissen aan, kon er zelfs recent in Tilburg 1 sluiten. Zieken worden geïnterneerd en niet meer in de gevangenis weggestopt.  Zijn hervorming zorgt voor een efficiëntere justitie, steeds dicht bij de mensen.

Koen, bedankt om in je drukke agenda toch nog naar dit verre maar o zo mooie West –Vlaanderen en schitterende Ieper te komen en ik geef je dan ook graag het woord.

 

De speech van Minister Koen Geens kunt u terug vinden via deze link.

https://www.koengeens.be/news/2016/12/15/speech-seminarie-elcotrochoque-numerique

 

Minister Koen Geens aan het woord met nieuwe voornemens in 2017

Nieuwe voornemens in 2017, Koen Geens, meet met cd&v