Nieuwe ploeg aan zet in Ieper

Bureau CD&V Ieper
za, 26/03/2016 - 20:20
Miguel Stevens

De nieuwe ploeg aan zet in Ieper:

1e rij v.l.n.r.: Joost Dekaezemaker, Stefaan Pinket, Miguel Stevens, Brigitte Vanoverberghe, Sabine Goudeseune

2e rij v.l.n.r.:Paul Victoor, Frederik Liefhooghe, Peter Dehaerne, Jan Breyne, Jef Bode, Jan Durnez, Katrien Desomer

 

Na zijn verkiezing tot voorzitter op 24 januari, legde Miguel Stevens op de open bestuursvergadering van maandag 21 maart zijn nieuwe ploeg voor. Het bestuur keurde dit nagenoeg unaniem goed, zodat de werking voor de periode tot 2018 verzekerd is.

De ploeg van de vorige 3 jaar blijft op post, versterkt met met een 3-tal nieuwe gezichten. CD&V Ieper heeft nu nog enkel nood aan een Jongerenvoorzitter om het bureau volledig maken.  

De grootste uitdaging voor deze groep bestaat erin om CD&V in 2018 naar de gemeenteraadsverkiezingen te leiden.

 

Voorstelling van het bureau na de voorzittersverkiezing van januari.

Voorzitter

Miguel Stevens

Ondervoorzitter

Katrien Desomer

Vertegenwoordiger college

Jan Durnez

Vertegenwoordiger fractie

Jan Breyne

Secretaris

Paul Victoor

Vertegenwoordiger OCMW

Peter Dehaerne

WG Beweging

Sabine Goudeseune

Penningmeester

Joost Dekaezemaker

Senioren

Jef Bode

Stefaan Pinket

Ledenwerving

Brigitte Vanoverberghe

Communicatie

Frederik Liefhooghe