De burgemeester aan het woord

Burgemeester aan het woord Jan Durnez
ma, 25/01/2016 - 22:01
Jan Durnez

Namens de gemeenteraads- en ocmw-fractieleden  en onze leden van het cbs maak ook ik graag aan u allen, partijleden en genodigden onze nieuwjaars wensen over.

Zoals gewenst aan  alle Ieperlingen: moge 2016 voor u  vredevol, boeiend en vooral gezond zijn.  Santé straks, gezondheid in de strikte betekenis maar vooral ook veel gezelligheid bij het ontmoeten en spreken met mensen.

We stellen ook dit jaar voorop dat we eer willen halen van ons werk. Dit motiveert en levert ook vele werkvreugde.

We zijn halverwege de legislatuur en kunnen al een mooi  tussentijdig rapport voorleggen . De eerste helft van deze legislatuur was voor onze stad uitzonderlijk.  We kregen heel veel groot en schoon volk op bezoek en kregen ook bijzonder veel felicitaties voor deze grote organisaties. Ja, we haalden samen eer van ons werk. En dit samen met de stads- en veiligheidsdiensten verenigingen en initiatieven die op de toppen van de tenen stonden, maar niet struikelden.

Niemand betwist de grote tevredenheid en fierheid van onze bewoners.  We blijven daarin  de hoogste scores halen. Elkeen woont zeer graag in Ieper. Er voor zorgen dat dit zo blijft is de permanente  eerste opdracht voor ons bestuur.

Er is elke dag iets te doen aan evenementen en activiteiten. Dit is ook zo voorzien in 2016 en voor de rest van de legislatuur. Dank daarvoor.  Dit geeft warmte en niveau aan het leven in onze stad.

Er liepen ook veel grote werken in de voorbije drie jaar. En of die geslaagd zijn! Voorop de stationsomgeving die nu ook veel veiliger en netter is. Zo kunnen we blijven aanspraak maken het veiligste arrondissement te blijven. Maar ook in de komende jaren gaan de initiatieven verder: fiets- en voetpaden aanleggen en vernieuwen, de realisatie van veel woongelegenheid. Sinds 1 januari 2013 werden 547 woongelegenheden vergund, en er volgen er nog veel, denken we aan de Vloei. Verder dedoortocht van Zillebeke-dorp, nieuwe sportinfrastructuur,  een vernieuwing en uitbreiding van het OC Dikkebus,  het opwaarderen van de mogelijkheden van het Vleeshuis en zoveel meer.

Op 28 november moesten we als fractie en als partij een moeilijke klip nemen. De moeilijke en begrijpelijke keuze van Yves Leterme zijn belangrijke  internationale opdrachten voor te zetten vergde een goed overwogen  beslissing van ons partijbestuur.

 De aanduiding die ik meekreeg op 28 november met grote meerderheid van ons partijbestuur,  met name de continuïteit van ons bestuur voor te zetten - deze aanduiding  doet u mij beloven me verder in te spannen,goed te luisteren,  en fysiek diep te gaan en vooral dit samen met ons team in het  schepencollege  en gemeenteraadsfractie. Mogen we daarbij allen zo  gezond mogelijk blijven.

Ik wil de fractieleden hier uitdrukkelijk  danken voor de steeds weerkerende  loyauteit en inzet in het bijzonder via de fractiewerking.  Onze fractieleider Jan heeft de fractie heel voortreffelijk geleid en opgevolgd. Dank Jan  In de voorbije  drie jaar kwamen we niet één keer in moeilijkheden tijdens de gemeenteraad. Daar halen we samen eer van.

Doorheen de generaties zijn we overtuigd ons als CDenV opnieuw in 2018 met succes te kunnen aanbieden om de stad verder te besturen. We bereiden dit nu al voor en zullen graag op u beroep doen om sterk te kunnen aantreden. We laten ons niet afleiden door  theatrale geldingsdrang. We zullen onze betrouwbaarheid blijven aantonen wanneer men ons  echt uitdaagt.

 

Goede vrienden, ik sluit af, met een bijzonder dankwoord aan al onze voorgangers mandatarissen in de voorbije decennia die het bestuursplein steeds weer klaar legden, moedige en visionaire beslissingen wisten te nemen zodat we verder kunnen groeien n een ambitieuze en financieel gezonde stad. Het doet deugd dit hier te kunnen zeggen aan Paul Breyne hier als aartsvader, altijd midden de mensen.

 We zijn ingebed in een partij die een lijn heeft, die nadenkt, die standpunten verdedigt en realiseert. Dit geeft vertrouwen, dit laat ons eer halen van ons werk. Onze nationale voorzitter Wouter trekt de kar,wars van populisme, hij  inspireert, dirigeert en maakt het verschil. Dank Wouter. U heeft onze volle steun bij uw herverkiezing en graag aan u het woord.