2018

Yves Leterme Miguel Stevens CD&V afdeling Ieper
ma, 22/01/2018 - 21:39
Miguel Stevens, voorzitter

Mijnheer de Minister van Staat,

Burgemeester, Mandatarissen

Beste vrienden en sympathisanten,

 

In de eerste plaats wil ik jullie natuurlijk allen van harte een gezond en voorspoedig 2018 toewensen.

We beseffen met zijn allen dat 2018 een zeer belangrijk jaar wordt, en iedereen heeft reeds 14 oktober met een stip aangeduid in de agenda.

Een deel van onze kartelpartner denkt van alleen sterker te kunnen staan dan in samenwerkingsverband, en voerde de bevelen van Antwerpen uit. En lang niet alle NVA-ers zijn hiermede gelukkig.

Maar ik kijk vol vertrouwen uit naar 14 oktober. Dit gaat om het bestuur van Ieper, en dit wordt NIET gedirigeerd vanuit één of ander schoon verdiep. We moeten alleen zorgen dat elke Ieperling dit zeer goed begrijpt.

In Ieper slagen wij erin om jaar na jaar sinds vele decennia in onze Stad het evenwicht te bewaren tussen de vele aspecten, sociaal, cultureel, ondernemerschap, werkgelegenheid, sport enz.

In Ieper is het dankzij de inzet van de vele CD&V- mandatarissen op vele vlakken nog steeds zeer goed om te wonen en goed om te werken.

In Ieper kan de huidige bestuursploeg een uitstekend rapport van goed bestuur voorleggen van de laatste 6 jaar, en dit onder impuls van burgemeester Jan Durnez met zijn ganse equipe. Zo is er niet alleen de continue blijvende inspanning voor voetpaden, maar denk ook aan de nieuw stationsbuurt, de opening van den ELVER, het verbouwen en inrichten van het nieuwe Stadhuis Auris, de bouw van nieuwe jeugdlokalen en de op til staande nieuwe dorpskernen van Vlamertinge, Zuidschote, Zillebeke.

In Ieper zal CD&V zorgen voor een sterk verjonging bij de lijstvorming, gecombineerd met een schat aan ervaring op de kop van de lijst.

Wil de Ieperling deze positieve spiraal verder laten draaien, dan kan dit enkel door MEE MET CD&V te gaan, niet naar links, niet naar rechts, maar recht vooruit. Wij en enkel wij alleen staan garant voor continuïteit van goed bestuur. Wil je mee zijn met de tijd en de actualiteit, dan moet je bij CD&V zijn.

Enkel CD&V luistert in Ieper zo goed naar de ganse bevolking, en stuurt bij na overleg waar nodig, voorbeeld is het beleid inzake gedeeltelijk uitdoven van de avondverlichting en recent de voorbereidingen rond de heraanleg van de Leet en omgeving. Hierbij draaide in de ene (liberale) hoek de afgezaagde plaat dat er te weinig parking was, en op het zelfde moment klaagde de andere helft van de oppositie dat er teveel parking was. Als dat geen bewijs is dat CD&V vooruit gaat, over de gulden middenweg.

In Ieper is CD& V de enige partij die rekening partij houdt rekening met ELKE Ieperling, zodat niemand uit de boot valt. Bij ons legt iedere Ieperling gewicht in onze schaal. Ons beleid is er voor en door de burger.  Bij ons is IEDEREEN mee, arm en rijk, werknemer en werkgever, jong en oud, inwoner van de Stad of van de deelgemeente, cultuurfreek of cultuurbarbaar, sportieveling of niet.

Ook in Ieper is er jammer genoeg armoede. Maar CD&V besteedt heel veel aandacht aan het sterker maken van gezinnen zodat zij uit de spiraal van armoede geraken.

En dankzij de dynamiek van ons bestuur is Ieper een bruisende Stad war vele evenementen plaats vinden.

In bureau en bestuur, samen met de mandatarissen wordt momenteel hard en in stilte gewerkt aan ons huiswerk voor 14 oktober. Ons programma krijgt vaste vorm en het reeds voorgestelde deel werd met enthousiasme onthaald op ons Bestuur.

Ook onze eigen lijst begint vorm te krijgen, en zal met de aanwezigheid van een groep jongeren een garantie bieden naar de toekomst toe. Nog voor de zomer zullen we deze lijst ter jullie goedkeuring voorleggen.

 

De meeste aanwezigen hier zullen zich mijn jaarlijkse klaagzang herinneren dat wij onvoldoende jongeren aantrekken. Maar sinds afgelopen jaar heeft een zeer enthousiaste groep erg gemotiveerde jongeren een boost gegeven bij de heroprichting van een Ieperse Afdeling CD&V jongeren. Vorige week vrijdag hebben ze zich meer dan bewezen met een prachtige organisatie van een totale avond rond een Ieperse regisseur.

Elke meerderjarige Ieperling krijgt op 14 oktober de kans een appreciatie uit te drukken voor het geleverde werk voor onze gemeente en bepaalt wie de volgende 6 jaar dit werk moet verderzetten. Ik vraag elk van U om al Uw vrienden, kennissen, buren, relaties enz duidelijk te maken dat dit het jaar is van hun straat of wijk, van hun bibliotheek, van hun weg van thuis naar school en terug, van hun jeugdlokalen, culturele centra, muziekschool of sportterreinen en van hun verenigingen en sociale voorzieningen.

In Ieper gaat het op 14 oktober over de levenskwaliteit in IEPER gedurende de volgende 6 jaar, en NIET die van Brussel of Antwerpen.

Als wij allen samen de Ieperling dit kunnen duidelijk maken, dan ga ik met een zeer gerust gemoed de verkiezingen tegemoet.

Verkiezingen die we dit jaar volledig in eigen beheer gaan doen, door eigen Ieperlingen. Karl Mortier en Frederik Liefooghe zetten er hun jonge, maar ervaren schouders, en zullen een communicatieplan uitwerken, waarbij zowel de klassieke kanalen als de moderne communicatiekanalen worden gebruikt. Het is dus geen OF verhaal, maar een EN verhaal, zodat we alle generaties bereiken. Ik ben dan ook fier mijn verhaal te kunnen afronden met in primeur het logo dat ook door een rasechte Ieperling Kenny is ontworpen.  Ik hoop dat overal in Ieper terug te zien in de komende maanden.

Logo gemeenteraadsverkiezingen 2018 Mee met CD&V

Ik denk dat dit een applaus verdient.

Op jullie gezondheid en ik geef nu het woord aan Uw kandidaat Burgemeester voor 2019, Katrien DESOMER.

 

Yves LETERME

- Hoe gaat het ?

- We weten dat je in Zweden werkt voor IDEA, maar wat jij daar eigenlijk concreet ?

- Is de democratie een gevaar voor zichzelf zoals sommigen beweren?

- Je bent ook actief in het Duitse bedrijfsleven. Hoe verschillend is dat met Vlaanderen/ België ? Heb je daar veel geleerd, of leren zij veel van jou?

- Heb je dan nog tijd om in de sportwereld, met name UEFA actief te zijn? En wat doe je daar concreet?

- Volg je nog de Belgische politiek, en de CD&V in het bijzonder?

- En de Ieperse?

- Wat mis je het meest nu je niet meer in Ieper woont?

- Je was onder andere architect van het kartel met NVA, dat in deze Stad tot op heden nog goed werkt. In 2018 gaan we apart naar de kiezer. Wat zijn volgens jou onze sterktes?

- We gaan naar de kiezer zonder een actief Nationaal kopstuk op de lijst. Een  nieuwe generatie biedt zich aan op kop, maar ook een peloton van de geboortejaren 1990 doet zijn intrede. Wat zijn volgens jou de risico’ s en wat zijn de opportuniteiten.

- Bijna alle lijsten in Ieper hebben een vrouw als lijsttrekker, zie je daar een signaal in?

- Nog een tip voor onze kandidaten om af te ronden??

 

De speech is ook raadpleegbaar via de Facebook pagina van CD&V afdeling Ieper.

https://www.facebook.com/cdenvieper/videos/1538750909512866/