Vermaatschappelijking van de zorg

Zorgnetwerk
do, 21/01/2016 - 19:11
Marieke Cloet

Wat de voorbije jaren begon in 4 van de deelgemeenten, Dikkebus, Zillebeke, Hollebeke en Voormezele met het 'netwerk dorpen' waar samen met veel vrijwilligers verjaardag bezoeken werden gebracht aan alle 80+ ers is dit ondertussen uitgegroeid tot een zorgnetwerk waarin alle Ieperse 80+ers in de loop van 2016 een bezoek mogen verwachten rond de periode van hun verjaardag. Deze bezoeken zijn gekaderd binnen de vermaatschappelijking van de zorg. Aandacht besteden aan de mens die zolang mogelijk wenst thuis te wonen,  minder mobiel is, misschien vereenzaamd is, of die gewoon blij is met een bezoek. 

We proberen een vertrouwensband op te bouwen waardoor de mensen gemakkelijker de stap naar het zorgnetwerk zullen zetten indien er zich een probleem, een vraag of een nood ontstaat. Ook de families worden erbij betrokken.  Samenwerking met de woonzorgcentra, de verschillende thuiszorgdiensten, de huisartsen, de warme maaltijddiensten en nog anderen zorgen ervoor dat veel sneller door de juiste dienst en/of persoon kan worden ingegrepen wanneer er een acuut probleem zich voordoet.

De vele vrijwilligers krijgen daartoe een opleiding want op vandaag is de privacywetgeving ook in deze van toepassing... Binnen het OCMW zijn Pascal en Lindsay de 2 personeelsleden die alle vrijwilligers ondersteunen. Info kan opgevraagd worden op het nr. 057/452901.