Stand van de uitvoering van de verbinding Ieper-Veurne

Ieper-Veurne N8
wo, 13/01/2016 - 18:47
Jan Durnez

Op een vraag van CD&V-Vlaams volksvertegenwoordiger Martine Fournier over de stand van de uitvoering van de verbinding Ieper-Veurne heeft minister van mobiliteit zopas een meer dan verrassend antwoord gegeven. Hij zal de hele procedure van nul herbeginnen en een nieuwe  bevraging organiseren.  Ook VOKA spuide reeds haar ongenoegen over deze bocht van Weyts. De minister had eerder vorig jaar uitdrukkelijk toegezegd het planproject op te stellen op basis van de (al vele jaren bekende) bestaande gegevens. Het is niet omdat de suikerfabriek van Veurne al jaren dicht is dat de  (op zijn smalste  van gevel tot gevel 11.5 m) doortocht van Brielen breder is geworden.  

 

De gemeenteraad van Ieper dringt nog altijd even sterk aan  op oplossingen om de leefbaarheid van Elverdinge en Brielen te realiseren. Dit was in 1997 bij de goedkeuring van het Structuurplan Vlaanderen uitdrukkelijk opgenomen. Voormalig volksvertegenwoordiger Bercy Slegers had namens CD&V half december ll. op een debatavond reeds aangegeven dat er een merkwaardige kronkel zat in de redenering te ‘ beginnen in Veurne, volgens de plannen van voormalig Minister  van openbare werken Crevits ‘ én voor de rest een ‘ gans andere oplossing te zoeken ‘

 

Het voorbije anderhalf jaar is vanuit deze minister helaas niet één contact genomen met de 5 betrokken gemeentebesturen, noch met de sociale partners of met Resoc Westhoek.  

I. In het  regeerakkoord  Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan, is deze missing link , omvorming Ieper-Veurne, samen met de Oosterweelverbinding.   uitdrukkelijk als prioritaire PPS - infrastructuur opgenomen.  Het regeerakkoord moet op dit punt correct worden uitgevoerd. 

2. Sterke geruchten  gaan in de regio dat N Va-Westhoek een ander tracé heeft neergelegd en bekomen bij de minister. Minister Weyts volgt blijkbaar zijn partijgenoot Depoorter, en negeert het akkoord dat ook door N VA in 2005 uitdrukkelijk werd gegeven, na lange, constructieve  en onderbouwde besprekingen. 

3. Vaststelling is in elk geval dat de minister in zijn meerjarenplan geen enkele budgettering heeft gemaakt voor het zuidelijke deel van de verbinding.  Enkel een noorderlijk  erg beperkt begin, een viertal km vanuit Veurne. Dit kan tellen als negeren van het regeerakkoord. 

 

We hopen aldus dat de minister afdaalt naar de Westhoek en wat toelichting geeft over de stand van de uitvoering van de verbinding Ieper-Veurne.

Ook over het openbaar vervoer in de Westhoek zal een gesprek nodig zijn. Dat de Westhoek in drie stukken zou verdeeld worden voor de bediening door de Lijn of taxi’s en andere initiatieven in vervanging van de belbussen heeft in de regio ook grote onrust veroorzaakt. De vervoersafhankelijken, bejaarden, scholieren…  hebben in een regio met 212000 vaste inwoners ook hun rechten om te kunnen genieten van publieke voorzieningen. Iedereen doen verhuizen naar de centrumsteden is een onzinnige en onbetaalbare benadering.