Sociale huisvesting onder druk

Ons Onderdak
di, 12/01/2016 - 21:56
Dominique Dehaene

De Sociale huisvesting onder druk te staan in Vlaanderen. Gelukkige doet Ons Onderdak het nog altijd goed.

Vooreerst dienen veel meer kandidaat-huurders zich aan bij Ons Onderdak. Almaar minder mensen kunnen terecht op de almaar duurder wordende private markt. Zij komen dan bij Ons Onderdak op de al lange wachtlijsten terecht. De gemiddelde wachttijd is ondertussen opgelopen tot 3 à 4 jaar, ondanks alle inspanningen van de sociale huisvestingsmaatschappij om woningen bij te bouwen. De gezinsverdunning (meer gezinnen met minder gezinsleden) legt bovendien een extra druk op het aanbod.

Bovendien is er een verarming van het publiek: het gemiddelde inkomen van huurders wordt lager. Dat weegt op de inkomsten van de maatschappij want de huurprijzen worden bepaald op basis van het inkomen van de huurder. Hoe lager zijn inkomen, hoe lager de huurprijs die Ons Onderdak mag aanrekenen. Die middelen zijn precies nodig om nieuwe woningen te kunnen bouwen.

Ons Onderdak werkte de voorbije jaren hard op het aanbod koopwoningen. Voor veel jonge starters was een sociale koopwoning een goed alternatief voor de stijgende prijzen op de private markt. Door subsidies, lagere BTW en goedkope leningen kon Ons Onderdak kwalitatieve woningen aanbieden aan gunstige prijzen. Met het afbouwen van de subsidies komt dat beleid in het gedrang.

Ook voor de huursector doen beslissingen van hogerhand de druk toenemen. De gestelde doelen om extra woningen te realiseren, worden niet gevolgd door de nodige middel te voorzien om die doelstellingen te kunnen halen. Integendeel zelfs, ook die middelen worden afgebouwd.

In de verzorgingssector wordt een beleid gevoerd waarbij mensen zo snel mogelijk instellingen moeten verlaten om op eigen benen te staan. Daar valt heel wat voor te zeggen maar dat zijn vaak mensen die nood hebben aan sociale huisvesting. Die extra groep – met extra zorgbehoeften – klopt dus ook aan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Tot slot zorgt een toename van regelgeving voor extra administratieve last die de medewerkers van de sociale huisvestingsmaatschappijen stilaan afhoudt van hun kerntaak: mensen begeleiden naar en in hun sociale woning.

Ons Onderdak heeft in de loop der jaren een heel sterke werking uitgebouwd en plukt daar nu de vruchten van. De maatschappij is financieel gezond en voldoet aan haar opdrachten maar ook hier zal de komende jaren zeer goed naar het bord moeten gekeken worden om op dezelfde manier verder te kunnen blijven werken.

Sociale huisvesting onder druk