Nieuwjaarswensen 2016 van Burgemeester

Nieuwjaarswensen 2016
zo, 03/01/2016 - 11:00
Jan Durnez

Ieperlingen, stadsgenoten ik wens u namens het stadsbestuur een gezond, boeiend en als vredesstad een vredevol 2016. 

 

Santé dus. Gezondheid in de pure betekenis, maar ook de gezelligheid, het kunnen santé zeggen bij het ontmoeten en spreken met mensen. Er wordt gefeest en gevierd in onze stad en dat is maar goed ook.

 

En vieren en feesten  deden we in 2015. Bijvoorbeeld bij  de ingebruikname van de schitterende stationsomgeving, de zeer geslaagde zomerse  kattenstoet, Wings for Life,  de 100 km en vierdaagse,  en vele vieringen en activiteiten van onze honderden sterke en creatieve verenigingen naast de geslaagde en bloeiende  wijk- en dorpskermissen. 

 

Ook 2016 heeft weer een prachtige kalender.  Niet enkel voor toeristen of mensen die WOI herdenken, Je moet niet weggaan van Ieper om veel te beleven, neen, velen komen van buiten de stad. Dit zie je in weekends, tijdens de kerstmarkt, de dolle dagen en thooghedagen, de muziekfestivals.

 

Duizenden mensen worden dit jaar  verwacht bij de Gevleugelde stad, bij het grootste wielerfeest ooit op Pasen , liefst zeven koersen,  er zijn weer Nocturnes, de rally doet het goed, mozaiëk van de culturele raad komt eraan .  Het verder opsommen wordt eentonig, maar elke week weer kan je volgen in Ieperactief, het wekelijkse stadsnieuws midden in de Streekkrant.

 

Er waren veel activiteiten en plechtigheden maar ook vele grote werken.  Dit geeft hinder, maar de vreugde bij het beëindigen is des te groter. De stadsfinanciën blijven gezond en het zal In 2016 zal dan ook niet anders zijn: het vernieuwen en aanleggen van voetpaden, fietspaden, groenzones, grote wegenwerken. We proberen, ook weer ondermeer via Ieperactief,  via facebook, via de website en via bewonersbrieven en toelichtende vergaderingen en overleg,  de bewoners te betrekken en telkens het overzicht te bieden  van de werken in uitvoering.

 

Binnen een drietal maanden zijn vele stads- en OCMW-diensten  verhuisd naar het Nieuwe administratief centrum Auris.  De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is met de Lijn afgesproken en er is aldaar en zeer grote parking, van 300 voertuigen.

 

In  de Lakenhalle blijft er een snelbalie waar tal van de documenten  en informatie kunnen geleverd worden.  De medewerkers van de stad kijken uit naar deze volksverhuizing  en zijn overtuigd  u zo nog beter ten dienste te kunnen zijn. Bij de Open bedrijvendagen in het najaar, waar Ieper een hotspot  is zullen we u mee uitnodigen naar ons nieuw administratief centrum.

 

Hoewel we met de Oostkantons het veiligste arrondissement van het land blijven inzake criminaliteit werd ook onze stad geconfronteerd met de niet voorziene verandering die op ons land afkwam.  Het terrorisme en  het helpen opvangen van vluchtelingen wegen ook op onze stad.  De veiligheids- en welzijnsdiensten zetten daartoe hun beste krachten in. Dit weten we te waarderen. 

 

 27 steden in Vlaanderen tellen meer inwoners maar  Ieper staat wat het zelf opnemen van het aantal vluchtelingen op de 9e plaats.  En dit door de sinds jaren zorgvuldig  uitgebouwde opvanginitiatieven.  We hebben hier een opdracht en het is heus te doen: barmhartig, streng waar nodig en consequent.

 

Het aantal buitenlanders en vluchtelingen in het bijzonder  is historisch  beperkt in onze stad. Onze voorgeschiedenis  en het wedervaren van onze voorouders sterken  ons het goed te doen. We zijn er de medewerkers en vrijwilligers dankbaar voor.

 

We verzetten ons als stad tegen een onredelijk angstgevoel dat gecreëerd wordt.  100 jaar geleden was onze stad een  echt onveilige stad, zonder bewoners. Iedereen was op de vlucht, meer dan vier jaar lang. De beschietingen en omstandigheden toen gaven wél aanleiding tot echte angst.

 

We willen veiligheid niet laten aanpraten als een illusie. Angst verkoopt  helaas goed in de media, zelfs  bij sommige politieke leiders. Laten we met de voeten op de grond blijven, aandachtig zijn maar ons niet laten meeslepen in, geklaag, zeurend  getwitter en ruwe facebooktaal.  Cholesterol, keukentrapjes, en vooral het verkeer zijn echt grotere risico’s, waar we zelf  ook wel wat kunnen aan doen.

 

We willen een positieve stad zijn,  tonen dat we tevreden zijn, tonen dat we een contente samenleving zijn, die samenwerkt, een probleem, een uitdaging weet aan te pakken.

 

Tevreden zijn zullen we wel  weer en beetje moeten leren. Een te groot deel van de gebruikers van sociale media vergroten ongenoegen, ontevredenheid onredelijk uit.

 

Het is goed achterom te kijken, van waar we komen. We mogen veel jubilarissen ontvangen in deze stad. Bij diamanten jubilea  bv. is telkens weer de vaststelling  hoe sterk we vooruit gegaan zijn in de voorbije decennia. Wie toen trouwde kende ofwel geen tv ofwel slechts na enkele jaren  en bij mondjesmaat. Er werd in 1955  25 minuten per dag uitgezonden, op één zender en in zwart-wit.  En zo zijn er vele voorbeelden.

 

We hebben dus vele redenen om content te zijn, laten we het ook zeggen en tonen.

 

In deze dagen zijn zo’n driehonderd studenten aan het blokken in het Vleeshuis, hier aan de overzijde van de Markt. Het is opvallend hoe plichtsbewust, vol discipline dit gebeurt.   Hoe de stilte er overheerst. Deze concentratie die er ook is bij jonge mensen die aan het werk zijn, geeft hoop voor onze samenleving, onze stad.  Samen ons best doen.

 

Dit wensen we u tenslotte toe voor 2016 :

  • Content te kunnen zijn
  • Veel te luisteren naar elkaar, elkaar moed geven
  • Geluk en rust te vinden bij vrienden, familie
  • Gespaard te zijn van grote tegenslagen
  • Veel te kunnen vieren, feesten en genieten van activiteiten en evenementen

 

We eindigen waar we begonnen: Santé dus !