Nieuwe website voor stad Ieper

Nieuwe website stad Ieper
di, 29/03/2016 - 09:27
Jan Durnez

Op dinsdag 29 maart 2016 lanceert de stad en het OCMW Ieper nieuwe website voor stad Ieper nl. http://www.ieper.be. Daarmee ondergaat niet enkel de fysieke dienstverlening een verandering maar ook de digitale dienstverlening zal er vanaf dan volledig anders uitzien. Met de vernieuwing van de stedelijke website zal de burger gemakkelijker, sneller en gerichter informatie over de stad kunnen terugvinden.

 

De huidige website voldeed niet langer aan de huidige noden en verwachtingen van zowel de burger enerzijds als de personeelsleden van de stad anderzijds. Met deze nieuwe website wil de stad een digitaal platform aanbieden die gebruiksvriendelijk, interactief en bovenal toegankelijk is voor iedereen. Op communicatief vlak moet een bepaalde transparantie behaald worden waarbij dat de diverse doelgroepen – zijnde burgers, bedrijven en verenigingen- centraal staan.

 

1. Gebruikersonderzoek

Om tot deze nieuwe website te komen werd een volledig traject doorlopen. Aan de hand van gebruikersonderzoek werd aan burgers gevraagd wat ze vonden van de huidige website, wat er beter kon, en welke digitale dienstverlening zij essentieel vonden. Op basis van deze onderzoeken werd bepaald hoe de website eruit zou zien, welke informatie waar en hoe geplaatst zou worden en wat online aangevraagd kan worden en wat niet.

De vernieuwde website werd volledig gebouwd naar de Anysurfernorm met als doel een

toegankelijke website voor iedereen te ontwikkelen. Zo koos de stad voor de integratie van een voorleesfunctie ontwikkeld door Readspeaker. Op deze manier is de website ook voor slechtzienden of blinden toegankelijk.

In samenwerking met Argos, de Bibliotheek en de Dienstencentra werden testmomenten georganiseerd. De feedback van senioren, anderstaligen, werkzoekenden, verenigingen en leerlingen ICT uit de Heilige Familie werd verzameld. Om na te gaan of de website voor iedereen toegankelijk is op vlak van taalgebruik en de gebruiksvriendelijkheid van de navigatiestructuur. Met de suggesties en kritische bemerkingen die we mochten ontvangen werden de laatste aanpassingen aangebracht.

 

2. Essentiële informatie

De stad en het OCMW Ieper kent een uitgebreide dienstverlening en een grote hoeveelheid aan informatie. Uit de afgenomen enquêtes bleek dat de burger de stedelijke website meestal gericht bezoekt en doelbewust op zoek gaat naar één product of dienst. Daarom werd de website gereduceerd tot de kerninformatie, weergegeven volgens de producten- en dienstencatalogus van de Vlaamse Overheid. Telkens wordt een omschrijving van het product of de dienst weergegeven gevolgd door voorwaarden, procedure, mee te brengen documenten, regelgeving, … en gekoppeld aan een contact of dienst. Informatie of dienstverlening die amper of nooit wordt geconsulteerd, werd bewust verwijderd. Daarnaast vermijden we ook lange pagina’s met veel tekst. De pagina’s zijn beknopt en bevatten alleen de essentie.

Praktische informatie zoals openingsuren worden onmiddellijk en overzichtelijk getoond op de startpagina. In één oogopslag ziet de bezoeker of de belangrijkste diensten op dit ogenblik open of gesloten zijn.

 

3. Mobiel

De nieuwe websitestructuur is volledig afgestemd op mobiel gebruik. Dezelfde inhoud wordt weergegeven in een ander formaat zodat elke burger ook mobiel vlot toegang vindt tot de gevraagde informatie.

 

4. Navigatie

De navigatie van de website werd drastisch ingekort en bestaat nog uit twee hoofdonderdelen: ‘Vrije tijd’ en ‘Dienstverlening en bestuur’. De belangrijkste items zoals openingsuren en activiteiten kregen een prominente plaats op de homepage. Er werd gekozen voor een duidelijke zoekbalk die de burger snel tot de informatie moet brengen die hij/zij zoekt.

 

5. Mijn Ieper

Onder de noemer ‘Mijn Ieper’ werd een volledig nieuw e-loket uitgebouwd. Alle producten die digitaal kunnen aangevraagd of afgehandeld worden, zullen voortaan makkelijk en snel via de website kunnen verlopen. Online aan te vragen documenten zijn attesten of uittreksels. Maar ook subsidieaanvragen, meldingen of premies kunnen voortaan digitaal verwerkt worden. Als burger kan je je registreren met of zonder je eID, je via een eigen platform inschrijven voor nieuwsbrieven of je online aanvragen opvolgen. Op deze manier willen we de emancipatie en participatie van onze burgers vergroten.

 

6. Uitdatabank

Op de nieuwe website kan je heel makkelijk alle activiteiten raadplegen die in Ieper plaatsvinden. De activiteiten worden rechtstreeks vanuit de Uitdatabank binnengehaald. Op die manier kunnen verenigingen, bedrijven of andere Ieperse organisaties die hun activiteiten willen promoten mee genieten van de publiciteit op onze website. 

 

7. Modulaire website

Stad Ieper werkte voor het volledige project samen met de websiteleverancier Tobania, die onder andere ook de stedelijke website van Brugge ontwikkelde. Om tegemoet te komen aan de huidige noden en de toekomstige verwachtingen moest de website op een efficiënte en snelle manier met nieuwe functionaliteiten uit te breiden zijn, zoals een online betaalsysteem. Het systeem ‘Ego4’ dat Tobania ons kon aanbieden voldeed hier zeker aan.

 

8. Archief pakt uit met eigen website

Samen met de nieuwe website van stad Ieper kreeg het archief een eigen deelsite. Als regionaal ingedeeld archief had het stadsarchief nood aan een eigen archiefwebsite. De webpagina op de huidige stedelijke website was gedateerd en gaf te weinig informatie voor de archiefbezoeker.

Een van de doelstellingen van een archiefdienst is het ontsluiten en presenteren van archiefmateriaal aan het publiek. De nieuwe archiefwebsite kan (potentiële) bezoekers snel informatie verschaffen inzake de collectie, openingsuren en bereikbaarheid, maar ook over activiteiten die er worden georganiseerd.

 

website: http://www.ieper.be