Integraal waterbeleid

Rondpunt waterkraan
za, 16/01/2016 - 09:22
Stephaan de Roo

Het integraal waterbeleid in Ieper, een overzicht:

Preventie overstromingsgevaar Voormezeledorp

In samenwerking met de Provincie , De Stad en landbouwer werd een samenwerkings akkoord opgemaakt , teneinde de Bollaertbeek stroomopwaarts na Voormezeledorp een ophoging te voorzien , waarbij bij grote regens de beek aldaar kan overlopen op gronden vd landbouw.  Eigenlijk wordt hier een wachtbekken voorzien op gronden vd landbouw .Hierdoor wordt Voormezele dorp gevrijwaard.

Deze werken worden uitgevoerd na de zomer 2016.

We zijn fier en trots dat de landbouw meegaat in dergelijke redenring. Het bespaart de gemeenschap hoge bijkomende kosten en is uniek voor West-Vlaanderen. Dergelijke overeenkomst werden ook gesloten 4 jaar terug waarbij we de ophoging vd Grote Branderstraat hebben gerealiseerd. Hierdoor is het gevaar voor overstroming Vlamertinge en Elverdinge, stroomafwaarts bijkomend voorkomen.

Het idee is steeds: water tijdelijk opvangen en vertraagd afvoeren.

Vrijwaring overstroming Vijfgebodenstraat

Hier wordt alles in het werk gezet om een ophoging te voorzien op landerijen Abelestraat. Aldus kan bij grote regens de beek rechtstreeks in degrote Kemmelbeek.

Doorstroming Kasteelgracht naar Wieltjesgracht

via nieuwe inbuizing en openwater loop aan oude zwemkom. Dit project loopt in samenwerking met de VMM en moet niet alleen resulteren in het comfort voor de bewoners van water in de binnenstad , maar ook  als bijkomende buffer en of afvoer tijdens overstromingsgevaar.

Overdracht en bijhouden vd waterlopen naar de Provincie

Dit betekent dat er voortaan naast de bekkecomite’s en de VMM nog één beheerder is vd Gemeentelijke waterlopen.

Baggeren Dikkebusvijver

Hier werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Provincie, De Watergroep en de Stad. De Watergroep wordt beheerder dossier en maakt bestek op analoog 14 jaar terug.

De werken worden voorzien in september en zullen ongeveer 1 jaar duren.

Aandacht met alle instanties omtrent noodplan