Ieper STOPt

Ieper STOPt
wo, 21/09/2016 - 01:49
Dominique Dehaene

In deze week van de mobiliteit gaat er speciale aandacht naar het verkeer. Maar mobiliteit is een thema dat altijd wel leeft. En terecht, want iedereen is betrokken partij (en voelt zich daardoor een beetje specialist) en veiligheid in het verkeer belangt ons allemaal aan.

Ook de stad Ieper besteedt veel aandacht aan het verkeer. Daarbij staan altijd drie zaken voorop: verkeer moet veilig, vlot en comfortabel zijn.

De laatste jaren werden al enkele ingrijpende projecten gerealiseerd: de uitbreiding van de zone 30 naar de hele binnenstad,  de tonnagebeperking en het vernieuwde parkeerbeleid. Het zijn allemaal stappen die kaderen in de bredere visie die we neerschreven in het Mobiliteitsplan. 

Ook aan de infrastructuur wordt hard gewerkt. Al heel wat straten en wegen zijn of worden (her)aangelegd: de centrumstraten, de Pennestraat, de Zonnebeekseweg, de buurt rond het Zaalhof, de Masscheleinlaan, de Maloulaan, … Het orgelpunt was natuurlijk de hele heraanleg van de stationsomgeving.

Maar ook kleine ingrepen kunnen al helpen: de herbelijning van de Dikkebussweg (in afwachting van de heraanleg) en daarmee gepaard gaand de nieuwe fietsoversteek langs het Bijlanderpad is maar één voorbeeld.

Ook in fietspaden wordt volop geïnvesteerd: Elverdinge - Vlamertinge, Ieper – Vlamertinge, Dikkebus – De Klijte, de Vrijbosroute.

De herinrichting van wegen is altijd een delicate oefening waarbij met zeer veel factoren moet rekening gehouden worden: wetgeving, voldoende rijbaanbreedte voor het openbaar vervoer, voetpaden, fietspaden, parkeerplaatsen. De stad probeert in samenspraak met de studiebureaus altijd de juiste keuzes te maken zodat alle vervoersmiddelen hun plaats krijgen. Daar betrekken we steevast de bewoners bij want niemand weet beter dan hen hoe het er in hun straat aan toe gaat en hoe het verkeer best kan geregeld worden. Het lukt niet altijd om iedereen tevreden te stellen maar een consensus wordt wel altijd gevonden.

Zeker in de binnenstad is het een moeilijke oefening om vele belangen te verzoenen: hoe kunnen we de fietsers meer ruimte geven binnen de rest van het verkeer, hoe kunnen we het openbaar vervoer in de binnenstad promoten zonder dat de bussen al te veel overlast veroorzaken, hoe verzoenen we toerisme, handel en horeca met het dagelijks verkeer van de bewoners van de binnenstad, hoe kunnen we het historische karakter van onze mooie stad bewaren en toch voldoende comfortabele wegen inrichten,…?

Het stadsbestuur laat zich bij die keuzes leiden door het STOP-principe. Stop staat voor Stappen-Trappen-Openbaar vervoer-Personenwagens. Daarmee willen we mensen doen nadenken over welk vervoersmiddel ze best gebruiken voor de verplaatsing die ze willen doen: kan het te voet of met de fiets, is er openbaar vervoer beschikbaar of kan het echt niet anders dan met de wagen? 

We stimuleren dat ook door nieuwe vormen van vervoer aan te moedigen. De eerste Cambio-deelwagen was op korte tijd zo’n succes dat we al een tweede moest invoeren na slechts enkele maanden. En sinds kort staan aan het station 12 BlueBikes ter beschikking van pendelaars of al wie een korte verplaatsing in de stad wil maken. 

Nog in dat kader neemt Ieper voor de tweede maal dit jaar deel aan de Autoloze Zondag. Niet alleen maken we de binnenstad verkeersvrij, we organiseren ook heel wat activiteiten, samen met vele enthousiaste initiatiefnemers.

Het stadsbestuur werkt momenteel aan een voorstel uit om de mobiliteit in  de binnenstad verder te verbeteren. De (evidente) doelstellingen zijn om de stad nog veiliger en leefbaarder te maken op vlak van verkeer. Daarbij moet élke straat in de binnenstad wel bereikbaar blijven met elk vervoersmiddel.  Wel willen we onnodig doorgaand verkeer, dat dus geen bestemming heeft in de binnenstad, weren uit de centrumstraten. 

Het voorstel voor de vernieuwde mobiliteit in de binnenstad werd al besproken op verschillende inspraakmomenten. Telkens kwamen constructieve bedenkingen naar voren, waar de stad zeker rekening mee wil houden. Alle voorstellen worden onderzocht en waar nodig zal het plan bijgestuurd worden.

 

In de komende maanden zullen we nog verder aftoetsen met de Ieperse bevolking of er voor bepaalde vernieuwende ideeën voldoende draagvlak is., alvorens een finaal plan voor te stellen in de gemeenteraad.

Heeft u zelf nog opmerkingen? Stuur ze gerust door naar info@cdenvieper.be. Wij bezorgen ze aan de bevoegde schepen.

Ieper STOPt, Dominique Dehaene