Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

GRS
di, 12/01/2016 - 21:29
Dominique Dehaene

In 2000 was Ieper bij de eersten om een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan op te stellen. Vandaag zitten we opnieuw bij het koppeloton voor de herziening van dat GRS.

In een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan legt een stad de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende jaren vast: waar voorzien we ruimte voor wonen, voor bedrijvigheid, voor natuur, voor landbouw,… Kortom: hoe kan onze stad er binnen ongeveer 15 jaar uitzien.

Het herziene GRS bouwt voort op de principes van 2000 maar legt toch enkele belangrijke accenten. Uit het nieuwe plan spreekt een hernieuwde ambitie. De stad wil tegen 2040 – op zich is die planningsperiode al uitzonderlijk – gestaag groeien. Dagelijks komen duizenden mensen van buiten Ieper naar de stad werken, maar tot nog toe slaagden we er niet in hen naar hier te doen verhuizen. Het te karige woonaanbod was daar uiteraard niet vreemd aan.

Voor de volgende planperiode biedt de provincie ons nu wel de instrumenten aan. Tot 2022 mogen er in Ieper 842 wooneenheden extra gebouwd worden. De stad beslist zelf – binnen een afgesproken kader – over de verdeling tussen het centrum en de verschillende deelgemeenten. De stad voert dus voortaan een actief woonbeleid. Daartoe zijn al enkele concrete maatregelen genomen.

Daarnaast is ook bedrijvigheid een belangrijke “sleutelkwestie” in het GRS. Binnen de door de hogere overheden opgelegde contouren zoekt de stad naar terreinen waar ambachtelijke, lokale en regionale bedrijventerreinen zouden kunnen aangelegd worden. Voor de verdere ontwikkeling van de stad  is economische activiteit cruciaal. Enkele dossiers lopen al – Reigersburg, Hoge Akker -  maar met horizon 2040 voor ogen, moeten we al verder durven kijken.

Landbouw is een andere belangrijke economische factor voor onze stad. In het GRS wordt veel aandacht besteed aan deze sector, die het hard te verduren krijgt. Hoe kunnen landbouwbedrijven hun plaats blijven innemen in ons landschap zodat ze ook rendabel blijven? Landbouw en natuur kunnen samengaan als we aan  beide genoeg ruimte geven.

Het (ruimtelijk) beleid van de stad is erop gericht om in de toekomst nieuwe, jonge gezinnen aan te trekken en hen te bieden wat Ieper voor handen heeft: een aangename woonstad op maat met voldoende werkgelegenheid en de nodige (natuurlijke) rust in de nabije omgeving.