Geen kartel na 2018

Voorzitter Miguel Stevens
vr, 28/04/2017 - 22:15
Miguel Stevens - Voorzitter

Breaking: Geen kartel na 2018.

CD&V afdeling Ieper heeft op vrijdagavond 28 april 2017 tot haar verrassing kennis genomen van de eenzijdige beslissing van N-VA Ieper om de volgende gemeenteraadsverkiezingen met een afzonderlijke lijst in te gaan.

Alhoewel CD&V afdeling Ieper de beslissing van N-VA respecteert, betreurt ze dat de afspraak om gezamenlijk te evalueren, te beslissen en te communiceren over al dan niet verder samengaan naar volgende gemeenteraadsverkiezingen toe niet werd nageleefd.

Dit zal echter niet beletten dat CD&V loyaal en constructief het huidige voorbeeldige beleid te Ieper -gedragen door het kartel van beide partijen- verder zal zetten tot 31 december 2018.

 

CD&V afdeling Ieper wil bij volgende gemeenteraadsverkiezingen met een sterke lijst en een stevig en gedurfd programma naar de kiezer gaan.

 

De jarenlange inbreng van CD&V afdeling Ieper in het Ieperse beleid werd altijd en wordt nog steeds door de Ieperling sterk gewaardeerd. Daarom zal CD&V haar beste krachten blijven inzetten om beleidsverantwoordelijkheid te dragen indien de kiezer haar hiertoe het vertrouwen geeft.

Zoals vroeger reeds door het partijbestuur werd beslist kiest de partij resoluut voor verjonging. Een dynamische lijst, gevormd door zowel jonge als ervaren mannen en vrouwen, zal op de tweede zondag van oktober 2018 aan de kiezer worden voorgelegd. We hebben er alle vertrouwen in dat de Ieperling deze inzet en gedrevenheid naar waarde zal schatten.

 

Foto voorzitter Miguel Stevens