fietser in de binnenstad

fietser in de binnenstad
ma, 29/05/2017 - 21:25
Dominique Dehaene

Vraag en antwoord: fietser in de binnenstad

Onlangs kregen wij volgende e-mail binnen:

 

Beste CD&V Ieper,

 

Naar aanleiding van een discussie op de Facebook groep Ieper discussieer en Informeer!

vroeg ik me af hoe het nu eigenlijk zit met de fietser in de binnenstad. Zoals jullie weten ontbreken in de binnenstad fietspaden, en heb ik “gehoord” dat de fietser eigenlijk de buffer voor het verkeer moet vormen, met andere woorden dat we als fietser gewoon op de weg mogen rijden, maar is dit zo? En indien ja wat is “op de weg”, in het midden van de wegstrook? Langs de kanten in een greppel die een fietspad moet voorstellen? Er is bij de bevolking in Ieper veel onduidelijkheid hieromtrent denk ik, en ik geloof niet dat er iemand zich waagt aan het in het midden van een rijvak te rijden om als buffer te spelen als er bijvoorbeeld een bus of zo of een “gepresseerd” chauffeur achter zich aan heeft.

 

Is er ergens een locatie of een website waar dit duidelijk is vermeldt voor Ieper?

 

Je zou als stadsbestuur (indien dit zo is) ook duidelijk moeten aangeven bij het binnenrijden van het centrum dat dit zo is, dit kan door markeringen op de rijweg of door verkeersborden. Maar is zo’n situatie ook verenigbaar met het verkeersreglement?

 

Het fietsverkeer stimuleren in de binnenstad is een mooie zaak, maar vooral een onduidelijke zaak met als gevolg dat verschillende fietsers nu gewoon op het voetpad fietsen uit veiligheidsoverweging vrees ik, maar dit maakt het natuurlijk voor de voetganger minder leuk.

 

Amsterdam is een goed voorbeeld van een echte fietsstad, misschien daar eens inspiratie op doen?

 

Graag jullie feedback hierover,

Philippe Braem

 

Beste Philippe

 

De wegcode stelt dat elke bestuurder die de rijbaan volgt (dus ook fietsers) zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan / afwateringsgoot moeten rijden. Dit mits enkele uitzonderingen zoals op voorsorteerstroken, op rotondes zonder fietspad … Daarnaast omschrijft de wegcode dat een bestuurder van een auto of motorfiets een zijdelingse afstand van minstens één meter moet laten tussen zijn voertuigen en de fietsers. Ook in de Ieperse binnenstad gelden deze regels. In de volledige binnenstad geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u (zone 30) en voorrang van rechts ter hoogte van de kruispunten.

 

Gezien de smalle straten in de binnenstad is het meestal niet mogelijk om aparte fietsvoorzieningen te voorzien. Vandaar wordt, in combinatie met de zone 30, geopteerd voor het principe van het ‘gemengd verkeer’, waarbij fietsers en andere voertuigen gebruik maken van dezelfde weginfrastructuur en die op heel wat wegen in Vlaanderen wordt toegepast. Dit uiteraard met naleving van de algemene regels uit de wegcode en hoffelijk verkeersgedrag van beide partijen. De snelheidsbeperking van 30 km/u geeft onder andere als voordeel dat weggebruikers meer tijd krijgen om oogcontact te maken en om het verkeersgedrag van andere weggebruikers beter in te schatten.

 

We kunnen u informeren dat er momenteel een plan in opmaak is om de fietsverbindingen doorheen de binnenstad verder te optimaliseren, zodat fietsers vlot en zo conflictvrij mogelijk doorheen de binnenstad kunnen fietsen.

 

Dominique Dehaene

Schepen verkeer en mobiliteit

 

Nog vragen omtrent verkeer en mobiliteit of andere onderwerpen aarzel zeker niet om ons een email te sturen, dan proberen wij een antwoord te zoeken op al uw vragen.