Drie jaar beleid een terugblik

wo, 13/01/2016 - 18:37
Jan Durnez

Drie jaar beleid een terugblik

Hoe moeilijk is het voor u om als burgemeester met telkens een korte tijdshorizon te werken? Op die manier is het moeilijk om uw eigen stempel op het beleid te drukken?

Drie jaar is best een mooie termijn. In de sportwereld zelfs een lange. Bij het begin van mijn politieke loopbaan heb ik meerdere periodes gekend waar dit veel korter was omwille van de toen  snel opeenvolgende verkiezingen.  Voor de verkiezingen is er al een partijprogramma uitgewerkt. , in het eerste jaar  van een legislatuur worden de bakens en de financiële meerjarenplanning uitgezet. En nu zijn we volop aan de realisatie, de mid-term evaluatie en weeral naar een lange termijnplannjng toeaan het werken. Zoals de aanpak van de Leet en de omgeving van de kathedraal en het stadspark er nabij . Het Gemeentelijk structuurplan dat nu in aanbouw is mikt op  2040. Daarmee ook zeggende dat  voor ons  de leeftijdsgroep 20-40-jarigen erg belangrijk is .

 

Ieper heeft zwaar geïnvesteerd in extra woongelegenheden. Is de braindrain nu werkelijk gestopt?

Van 2012 tot heden zijn er ongeveer 800 bijkomende woongelegenheden vergund en in realisatie. In de volgende periode doen we er nog een zelfde aantal bovenop. Wat de brain-drain betreft zien we in Ieper  de laatste paar jaar dat de het negatieve verschil tussen de verhuizers naar andere provincies en Oost-Vlaanderen in het bijzonder en zij die in  Ieper komen wonen, , nu omgezet is in een evenwicht. Dit wijst erop dat Ieper ook aantrekkelijk is voor niet origineel Ieperlingen en uiterarad voor zij die terugkeren. Recent is er ook een evolutie in de bewegingen binnen West-Vlaanderen die ook daar naar een venwicht gaat. Dit heeft meer te maken met de regionale woningmarkt en de beschikbaarheden. Het bevoLKingscijfer wordt nu vooral beïnvloed door het negatieve verschil tussen geboorten en overlijdens. In de voorbije jaren is dit verschil groter geworden.

 

Is er een evolutie geweest in enkele belangrijke dossiers: Kanaalzone, Reigersburg, Hoge Akker.

Kanaalzone is nu volledig ingevuld na de toewijzing enkele  weken geleden van de 9 percelen van  de laatste uitbreiding van de Kanaalzone. Hoge Akker wordt wellicht hernomen . Reigersburg dat qua procedure afgehandeld was is nu door een Raad van state –beslissing opnieuw vertraagd.  De vraagzijde is er, wetende dat 30 % van alle werkgelegenheid van  Westhoek in Ieper wordt aangeboden. Dit is bijna het dubbele van ons bevolkingsaandeel. De procedurele  ralentitis in Vlaanderen is de voorbije jaren  een erg frusterende ontwikkeling, mede veroorzaakt door onze Vlaamse complexe procedures en decretititis,  waar er altijd wel een stok of stokje gevonden worden  om een procedure te blokkeren. Maar we blijven hoopvol. Anderzijds is het enthousiasme bij onze bedrijfsleiders een opsteker, zowel in de binnenstad, de deelgemeenten als op de industriezones. Ieper sloeg met het Ieperplein rent op de open bedrijvendagen en de werking van Iebeve is zondermeer stimulerend.

 

Hoever staat de renovatie van het nieuwe stadhuis? Wanneer is een verhuis gepland? Wat met het oude gebouw?

Auris ( “ het oor “ ) als nieuw stedelijk administratief centrum op ter  Waerde nabij de politiezetel, heel wat andere diensten en het Jan Ypermanziekenhuis zit nu in de fase van de afwerking ( schjlders bezig, plaatsing vast meubiliair bezig ) We zijn daar erg blij om, én omwille van de binnen de termijnen gerealiseerde werken, én omdat dit budgettair gunstig is gelopen qua aanbestedingen. De volledig afwerking tegen Sint-Valentijn zal zonder extreme tegenslagen een feit zijn. Het inhuizen zal na  het aanbrengen van de ICT-voorzieningen door onze eigen diensten  rond Pasen mogelijk zijn. De geslaagde verkoop van de  Yperley is daarenboven een opsteker in de voorziene financiering voor dit grote project.  

 

Vluchtelingen en terreurdreiging zorgen voor extra druk op de gemeentelijke begrotingen. Hoe zwaar is de impact in Ieper?

Het Ieperse OCMW heeft de voorbije jaren voorbeeldig  heel wat inspanningen geleverd om vluchtelingen te kunnen huisvesten. Dit werd door de hogere overheid ook bijzonder erkend. We tellen bijna even veel LOI-plaatsen ( Lokale Opvang initiateven ) als bijvoorbeeld een stad als Brugge. De stad en het OCMW zijn bereid deze inspanningen nog te verhogen eens de contigentren zijn vasqtgesteld op  objectieve inspannings- en fiscale draagkrachtgronden.

 

Wat wenst u de komende drie jaar nog te realiseren of in gang te zetten?

De integratie van stad en OCMW zal na de verhuis naar Auris een feit zijn. We willen dat dit goed valt bij al onze medewerkers. Dat er daar ook elke dag wel eens kan gelachen worden, dat we voortdurend bijleren en de Ieperlingen gelukkig en professioneel kunnen ten dienste zijn. Op diverse terreinen zijn er grote projecten in de pijplijn. Maar voor een opsomming is er hier te weinig plaats. De stad en haar kernen zullen er in elk geval fris en aantrekkelijk blijliggen. Ieper 20-40.

 

Bewerking van nieuwjaarsinterview  januari 2016 in Ondernemen