De verkiezingen gaan zondag over Ieper, en enkel over Ieper

Ieper
do, 11/10/2018 - 20:13
Jan Durnez & Katrien Desomer

Beste stadsgenoten

 

De verkiezingen gaan zondag over Ieper, en enkel over Ieper. Naar onze stad wordt opgekeken, ook internationaal, maar vanuit Vlaanderen en BelgIë. Daar mogen we best samen fier op zijn. In de voorbije jaren hebben we hard gewerkt om daar te geraken. Door veel investeringen, te werken voor een sociale stad, te komen tot zonder meer heel mooie stad, in een heel mooie groene omgeving met ondermeer het provinciale domein de Palingbeek. CD&V IEPER heeft daarbij voluit de kar getrokken.

 

Onze kandidatenlijst is zeer fiks vernieuwd en verjongd. We hebben een lijst met een echt lage gemiddelde leeftijd ( 41 jaar ) , met veel nieuwe en sterke kandidaten. Dit geeft de kans ook in de volgende bestuursperiode Ieper te blijven op de kaart zetten. We danken van harte onze uittredende collega’s raadsleden, OCMW-leden en schepenen die in de voorbije jaren meewerkten.

 

CD&V heeft wél een uitgebreid programma, niet alleen een beperkt aantal modieuze programmapunten , maar een geheel met aandacht voor velen en veel. ( www.ieper2018.be ) Het sociale, de ondernemers en de landbouw, de werknemers, jong en ouder, de onderwijswereld, de mensen die hulp en zorg nodig hebben, de initiatiefnemers in jeugd, sport, cultuur.

 

Zelf duw ik de lijst samen met ervaren collega’s. Ik wil me blijven inspannen voor stad en streek, dankbaar en fier over wat we bereikten. In de komende jaren zal ik me in het bijzonder inzetten om onze nieuwe generatie te ondersteunen waar nuttig en nodig.

 

“Ik roep dan ook bijzonder overtuigd op om de lijst onder leiding van Katrien Desomer een stevige steun te geven zondag. Ze verdienen dit allemaal. Het werk kan zo worden voortgezet, zonder een vertragende breuk te maken in de groei en bloei van ons welvarend Ieper”, Jan Durnez, lijstduwer CD&V Ieper.

 

Waar het écht om gaat in de komende zes jaar?

Jan Durnez, Lijstduwer CD&V Ieper

 

 

 

Behoud en versterken van de welvaart in IEPER

- Werkgelegenheid

- Een sociale stad

- Een aantrekkelijke, gezonde en groene stad

- Een inkoopstad vol sportieve, culturele activiteiten

 

 

 

 

CD&V WOOG VOLUIT IN HET STADSBESTUUR IN DE VOORBIJE 6 JAAR. IK STEL GRAAG 11 RESULTATEN DIE WE DE AFGELOPEN LEGISLATUUR HEBBEN GEBOEKT. ZE ZIJN ONBETWISTBAAR ZEER POSITIEF

 

 

 

1. AANGROEI VAN 1590 JOBS IN ONZE STAD, dit is meer dan in Brugge, Oostende en verhoudingsgewijs ook meer dan in Kortrijk

2. 107 JOBS PER HONDERD INWONERS TUSSEN 15 EN 64 JAAR. Bij de 10 hoogste van de 308 Vlaamse gemeenten

3. LAAGSTE WERKLOOSHEID IN DE VOORBIJE 10 JAAR

4. MEER DAN 400 BIJKOMENDE INWONERS VAN 0-25 JAAR, bovenop zij die er in die geboren zijn

5. Score over de realisaties in de sociale sector: 7E/308 ( 34 parameters )

6. MEEST SOCIALE GEMEENTE van Vlaanderen: 26E/308 ( 144 parameters )

7. In West-Vlaanderen BIJ DE 10 LAAGSTE AANSLAGVOETEN GRONDLASTEN van de 64 gemeenten

8. Bij de kleine groep gemeenten met een ABSOLUUT LAGE SCHULD/per inwoner

9. LEEGSTAND VAN MINDER DAN 5 % in de handelspanden en minder dan 3 % bij de woongelegenheden

10. ENIGE GEMEENTE die de Vlaamse norm voor EXTRA BEBOSSING haalde: + 87 ha

11. 70 MIO EURO INVESTERINGEN in openbare werken : nieuwe fietspaden, nieuwe fietsverbindingen met en tussen deelgemeenten? 60 km nieuwe en vernieuwde voetpaden, straten parkings, stationsomgeving, openbare verlichting, culturele, jeugd- en sportvoorzieningen

 

Katrien Desomer geeft namens de 31 CD&V – kandidaten 11 headlines van het programma 2019-2024

Katrien Desomer, Kandidaat-Burgemeester CD&V Ieper

 

1. WELVAART EN WERKGELEGENHEID op een hoog peil houden en Ieper nog versterken als SOCIALE STAD

2. Afwerken vernieuwing rioleringsnet in de binnenstad met VERNIEUWING LEET, ASTRIDPARK EN SINT-MAARTENSPLEIN

3. Verkeersluwe binnenstad met nog meer VEILIGE EN COMFORTABELE FIETSVOORZIENINGEN, grote bussen maximaal uit de stad weren

4. Vernieuwen MEENSEWEG en samen met Vlaanderen de DOORTOCHTEN Vlamertinge, Boezinge en de Haiglaan en Dikkebusseweg als gewestwegen

5. Fietsveiligheid ook op de Vlaamse gewestwegen, in het bijzonder Brielen en Elverdinge

6. 800 BIJKOMENDE WOONGELEGENHEDEN via inbreiding en beperkte uitbreiding

7. Een bruisende stad met veel ACTIE EN ACTIVITEIT voor jongeren en alle bewoners

8. Uitvoering van het ambitieuze nieuwe gemeentelijk ruimtelijk STRUCTUURPLAN IEPER 2020-2040 met de afwerking van het mobiliteitsplan

9. Verzorgd groen in de woonomgeving, woongelegenheden ook in de deelgemeenten

10. RUIMTE voor bedrijfsuitbreiding en koesteren van de LANDBOUW en versterken I Ieper als WANDEL- EN INKOOPSTAD

11. Het ontwikkelen van het nieuwe 8 hectare grote STADSDEEL ter hoogte van het GOEDERENSTATION